Zero Waste

Zero Waste handler om å redusere avfallsmengden, og ideelt sett ikke produsere noe søppel som havner på søppeldynga. Fokuset er å følge fem grunnprinsipper med et mål om å oppnå en mer bærekraftig livsstil. Prinsippene er 1. avvise det du ikke trenger, 2. redusere konsum, 3. gjenbruke det du kan, 4. resirkulering og 5. kompostering. Poenget er å begynne på toppen av «pyramiden», før du eventuelt jobber deg nedover. Målet er å benytte seg av de øverste prinsippene der det er mulig.

Zero Waste er viktig fordi vi i dag produserer alt for mye søppel og konsumer mer enn vi har behov for. Skulle alle levd som en gjennomsnittlig nordmann trenger vi 2,8 jordkloder for å møte ressursbehovet. Ikke minst har livsstilen vår satt sine spor på havet, hvor dyr og planteliv trues. Hver dag skylles 22 000 tonn plast ut i verdenshavene, og dette er plast som ikke forsvinner, men som forblir i havet som mikroplast. Hver krone du bruker, eller velger å ikke bruke på et produkt, er en stemme for hvilken fremtid du ønsker. Derfor er Zero Waste og plastfrie produkter veien å gå.