WHAT IS ECO TURISM AND SLOW TRAVEL?

FN har definert økoturisme som følger: naturbaserte opplevelser, bidrar aktivt til natur- og kulturvern, tar hensyn til lokal kultur, gir noe tilbake til lokalsamfunnet, formidler miljøbevissthet og følger miljøprinsipper i